سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محدثه یزدانی – کارشناس ارشد آلودگی و حفاظت محیط زیست دریا، مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسل

چکیده:

مناطق ساحلی از پربارترین و پویا ترین نقاط و بستر فعالیتهای عظیم اقتصادی و اجتماعی در جهان به شمار می روند. منابع ارزشمند اکولوژیکی، تنوع زیستی بالا، این مناطق را به یکی از حساسترین و ارزشمندترین مناطق در جهان تبدیل نموده است. به دلیل بهره برداری نادرست از این منابع ارزشمند اغلب مناطق ساحلی جهان با وضعیتی بحرانی و خطرناک مواجهند به گونه ایکه فشارهای وارده بر آنها بسیار بیشتر از ظرفیت تحمل زیست محیطی آنهاست. افزایش جمعیت بهره برداری بی رویه از منابع، آلوده سازی مناطق ساحلی، توسعه فعالیتهای ناسازگار با محیط و عدم هماهنگی بین فعالیتها در نوار ساحلی از مهمترین دلایل ایجاد فشار بر این مناطق هستند آینده پایدار زیست محیطی در گردشگری ساحلی، وابسته به کنترل پیامدهای زیست محیطی نامطلوب برمحیط است، که برای دسترسی به این مهم راهکارهایی در ۴ بخش برنامه ریزی، قانونگذاری، ساختاری و پشتیبانی، در زمینه مدیریت بهینه ارائه می گردد، تا ضمن پر رونق شدن صنایع گردشگری ساحلی در کشور، بستر آن نیز دچار معزلات زیست محیطی نگردد.