سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدباقر لک – دانشجوی کارشناسی مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

کشاورزی دقیق، چشم اندازی از کشاورزی آینده است که در این زمینه ماهواره ها، سنسور ها، نقشه ها و داده های حاصل از دورسنجی، به کمک کشاورز آمده و دقت عمل او را بالاتر می برند. مانیتور های محصول _بعنوان یکی از عناصر کشاورزی دقیق_ پیشرفت تازه ای در ماشین آلات کشاورزی می باشند که به تولید کنندگان دانه این اجازه را می دهند که تأثیرات آب و هوا ، ویژگی های خاک و مدیریت را بر تولید محصول، تعیین نمایند که اولین گام منطقی برای کسانی است که می خواهند به مدیریت زراعی سایت – ویژه ۲ یا کشاورزی دقیق بپردازند. دقت این دستگاهها، بستگی دارد به نصب، کالیبره نمودن و بهره گیری درست از آنها. بنابراین، لازم است که تولیدکنندگان دانه چگونگی کارکرد مانیتور محصول را بدانند تا بتوانند تولید خود را اقتصادی تر نمایند. مانیتور محصول این قابلیت را دارد که تغییرات محصول دهی یک مزرعه را با کمکGPS تعیین نماید . در صورتیکه تغییرات زیاد باشد، کشاورز می تواند بدنبال دلیل هایی از قبیل امراض یا فقدان ماده غذایی داخل خاک باشد و سپس می تواند، مزرعه خود را بصورت سایت- ویژه مدیریت نماید. در کشاورزی دقیق، داده های حاصل از زمین (که توسط سنسورهای مختلفی که بر روی ادوات کشاورزی نصب گردیده اند ) با مشخصات محل داده (که توسط GPS تعیین می شود) و زمان ورود داده، در مانیتور محصول ترکیب می شود و اطلاعات حاصله به سیستمGIS داده شده تا نقشه های محصول بصورت سایت_ویژه در آیند. این نقشه ها مدیران مزرعه را قادر می سازد که تصمیمات مدیریتی خود را با توجه به شرایط موجود در هر سایت –که سایت کوچکترین بخش مدیریتی مزرعه است _ اتخاذ کرده و بهترین اقدامات را با توجه به این شرایط به مرحله اجرا در آورند. این متن، گرد آوری شده ای است از منابع مختلف که هدف از آن، آشنایی با ساختار یک مانی تور محصول و کشاورزی دقیق است