سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
صاحبه پورعسگری پرست – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات شاهرود,
فاطمه مستوفیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات شاهرود,
حامد بهزادی پور – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات شاهرود.

چکیده:
معماری یکی از بارز ترین مظاهر تمدن هر قوم و ملت است. معماری ایرانی اسلامی وآنچه از گذشته تاکنون به یادگار مانده است شناسه معتبر مردم در این سرزمین است. این معماری منطبق بر باورهای انسان، ویژگیها و نیازهای اوست. به همین دلیل دارای اصالت و هویت بوده، به فرهنگ و اقلیم تعلق دارد و مطابق با شرایط زندگی انسان است.نزدیک به سه دهه از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی می گذرد. در این مدت ایران اسلامی در بسیاری از زمینه ها، رشد و توسعه قابل قبولی داشته است اما یکی از زمینه هایی که همچنان در ابهام قرار دارد، موضوع معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی است. در این مقاله به دنبال یافتن شاخصه های هویت بخش در عرصه مطالعات نظام یافته ای به منظور دست یابی به راه حل هایی جهت کاربرد اصول هویت بخش ایرانی اسلامی درمعماری بناهای امروزی با اشاره ای به چند نمونه الگوی ایرانی اسلامی هستیم.با در نظر گرفتن این اصل که این معماری مفهومی است که در هر زمانی و مکانی و با فناوری، دانش و سرمایهگذاری متناسب آن زمان تجلی خاص خود را دارد.