سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
مجتبی امیداردلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پدافند غیرعامل گرایش طراحی معماری دانشگاه جامع امام حسین (ع)
محمد میرزائی – عضو هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) و مدرس دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:
در دنیای امروز استفاده از پنجره برای بهره بردن از نور،هوا وفضای بیرونی و روح دادن به ساختمان ها امری بدیهی و اجتنابناپذیر است وحتی بیش از گذشته ها ضروری به نظر می رسد.لذا با توجه به جدیدتر شدن اعمال تهدیدات بر ساختمان هایحاضر که از حیث پدافندی به سه دسته ی اصلی حیاتی،حساس و مهم تقسیم بندی می شوند،بررسی اثر تهدیدات برساختمان های مذکور امری ضروری است.در این پژوهش، هدف، تعریف و بیان نحوه ی کارکردپنجره و راهکارهایی است کهباید ارائه دهیم که بتوانیم با تدابیری شاید ساده ولی کاملاً هوشمندانه،از آسیب پذیری ساختمان ها و به طور خاص پنجره هادر رویارویی باتهدیدات مختلف بکاهیم.در ابتدابه تعریف و تقسیم بندی انواع پنجره ها ی رایج خواهیم پرداخت وبا این فرضبه دنبال ارائه ی دیدگاهی هستیم که بتوانیم در چارچوب موضوع پژوهش وبادر نظرگرفتن ملاک عمل های کلی به ملاکعمل هایی از حیث پدافندغیرعامل دست پیدا کنیم.تجربه ی جنگ تحمیلی در ارائه ی راهکارهای کارگشا برای کاهش اینآسیب پذیری ها بسیارمفید خواهدبود.از یافته های این پژوهش میتوان به عدم استفاده از شیشه های با طول بلند (قدی) درپنجره ها،استفاده از شیشه های با قطعات کوچکتر،بستن صحیح و پیوستگی چارچوب پنجره جهت کمبود خسارات در زمانتهدید و امثال آن اشاره کرد.