مقاله اصول و روش تدوين دکترين نظامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در نظم و امنيت انتظامي از صفحه ۱۷ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: اصول و روش تدوين دکترين نظامي
این مقاله دارای ۵۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دکترين
مقاله اصول جنگ
مقاله راهبرد
مقاله عمليات
مقاله تاکتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانش آشتياني محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله که با استفاده از ترجمه چندين مقاله خارجي درباره دکترين نظامي تهيه و تاليف شده، پس از تبيين ماهيت و تعريف دکترين، با اشاره به اصول جنگ و رابطه آن با دکترين نظامي، يک روش پنج مرحله اي براي تدوين دکترين نظامي معرفي و توضيح داده شده است. مطالعات و بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد که دکترين ماهيتا از جنس انديشه و تفکر است که اصالتا در تفکر، جهان بيني و قالب هاي ذهني افراد ريشه دارد و معمولا به صورت نظريه اعلان مي شود. به طور کلي دکترين را مي توان به دو نوع فردي و سازماني تقسيم بندي کرد. افراد اعم از رهبران، فرماندهان نظامي، مديران يا کارکنان سازمان ها در هر سطحي معمولا براي تصميم گيري، اجراي ماموريت و انجام امور، داراي دکترين خاص خود (دکترين فردي) مي باشند. از طرفي هم در اين مقاله نتيجه گرفته شده که دکترين سازماني و ملي که از نظر نوع و فرايند شبيه هم هستند، هنگامي شکل مي گيرند که در سازمان يا در سطح ملي براي اجراي يک وظيفه خاص يا يک ماموريت، دکترين فردي يک مدير پذيرفته مي شود يا در مورد دکترين هاي فردي مديران سازمان اجماع حاصل مي شود. در اين مقاله همچنين توضيح داده شده است که دکترين نظامي يا دکترين سازماني و رسمي نيروهاي مسلح به سه نوع دکترين نيرويي، دکترين مشترک و دکترين مرکب تقسيم مي شود و داراي سه سطح راهبردي، عملياتي و تاکتيکي است.