سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدعلی بنی هاشمی بازارده – ناظر پروژه های تعمییر و نگهداری تاسیسات بندری مشاور عمران ایران بند ش

چکیده:

نگهداری از تاسیسات زیربنایی بنادر، در هر مرحله از فعالیت عملیاتیع خدماتی و بهره برداری و بهینه به منظور افزایش بهره وری و نتیجتا سریع در افزایش درآمدها امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد زیرا برای احداث بنادر اعتبارات بسیار زیادی هزینه می گردد تا به عنوان یکی از زیرساخت های اصلی اقتصادکشور، بتواند نقش موثر و کارساز خود را در سیکل چرخه صنعت حمل و نقل در عرصه ملی و بین المللی بشکلی مطمئن و مطلوب عملی نماید. اجرا و انجام برنامه نگهداری از تاسیسات بندری که جز لاینکفی از سرمایه های ثابت ملی دستگاه بهره بردار محسوب می گردد همزمان با اجرای اصولی و دقیق پروژه منطبق با مشخصات فنی و بر اساس اجرای تمامی جزئیات نقشه های کارگاهی و رعایت کلیه نکات و دستورالعمل های فنی و خصوصی طرح در حین احداث پروژه آغاز خواهد شد و با شروع بهره برداری اصولی از تاسیسات در حین فعالیتهای عملیاتی به روند خود ادامه خواهد داد. تعلل رکورد و وقفه در امر نگهداری از سرمایه های ملی علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین تعمیراتی ، باعث خارج شدن بخشی از تاسیسات مورد بهره برداری از خط فعالیت عملیاتی می گردد که این نیز خود سبب تحمیل هزینه مضاعف دیگری به دستگاه بهر بردار خواهد گردید. وجود دستورالعمل های نگهداری دوره ای از مستحدثات زیربنایی در حال بهره برداری از نکات بسیار حائز اهمیتی می باشد که باید در همان مراحل طراحی و اجرای تاسیسات بطور همه جانبه و جامع توسط متخصصین خبره تهیه و تنظیم گرددتا ضمن پیش بینی و مشخص نمودن چگونگی انجام فعالیت های نگهداری، زمانهای مناسب اجرای عملیات ، نیروی انسانی، مصالح و مواد مناسب، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز و … بتواند طی مدت فعالیت عملیات بهره برداری بنحوی عمل نماید تا خللی در روند عملکردی سیستم بوجود نیاید و تاسیسات جهت دستیابی به عمر مفید فنی پیش بینی شده، سیر عادی خود را طی نماید. بر این اساس با تهیه ضوابط و اقدامات اصولی و اجرایی فعالیتهای پیشگیرانه، از همان مراحل آغازین احداث پروژه در جزء جزء ارکان زیر مجموعه مجتمع تاسیسات زیربنایی بنادر تا حد بسیار زیادی می توان تحقق اهداف برنامه عملیات نگهداری را حتمی دانست.