سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهناز پورناصری – دانشجوی دکتری معماری و عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
مجید مفیدی شمیرانی – Ph.D., Ma.U.D., Ma. Arch., Sp./Energy

چکیده:

بناها از ماندگارترین و فراوانترین محصولات هر جامعه بشمار می آیند که بطور چشمگیری بر منابع جهانی تاثیر میگذارند. بی تردید، تاثیرات مداوم و روزافزون آنها، آینده پایدار را تحت تاثیر خود
قرار خواهد داد. تاثیر یک بنا طیف گسترده ای از موضوعات مرتبط با پایداری را دربر میگیرد بطوریکه وسعت آن از محله ما تا خیلی فراتر از مرزهای منطقه ای است. ساختمانهای مرسوم بیش ازحد نیاز از منابع، مخصوصًا منابع تجدیدناپذیر استفاده میکنند، تاثیرات منفی بر محیط زیست دارند و ضایعات بسیار زیادی تولید میکنند. این مقاله مراحل گوناگون فرایند طراحی یک ساختمان – از آغاز طرح تااسکان و بهره برداری – را بررسی، طراحی پایدار را تعریف و اصول و مبانی آن را در مراحل گوناگون ساختمانی بیان میکند و در آخر دستورالعمل پیشنهادی فنی و روشهای دستیابی به پایداری در معماری ارائه می شود