سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
حسن ساقی – استادیار گروه عمران دانشگاه حکیم سبزواری- سبزوار- ایران
فرهاد رشیدزاده – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی و مدیر مطالعات شرکت مهندسی مشاور آریا کلوند پارس
غلامرضا عسکرزاده گرمرود – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- سازه دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده:
انتخاب و طراحی فیلترها و پوشش های زهکشی از ضوابط مشخصی پیروی می کند که عدم رعایت آنها باعث عدم موفقیت پروژه خواه شد. در این راستا، وضعیت دانه بندی و عامل یکنواختی خاک، تأثیر زیادی در پتانسیل رسوبگذاری داشته بطوری که مسائل مربوط به خاک محیط زهکش از لحاظ بافت و ساختمان، از جمله عوامل تعیین کننده برای ضرورت و یا عدم ضرورت کاربرد مواد پوششی و فیلتر در اطراف لوله های زهکشی است، به بررسی و ارائه پیشنهاداتی جهت طراحی بهینه سیستم فیلتر در اطراف زهکش های قائم در محدوده رودخانه اترک در استان خراسان شمالی پرداخته شده است.