سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
تعداد صفحات: ۱۸
نویسنده(ها):
سیدجواد هاشمی فشارکی – مدرس دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام) و دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهدی بیطرفان – دانشجوی دکتری عمران زلزله پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان

چکیده:
پیروزی انقلاب اسلامی ایران سبب شد تا تمامی معادلات سیاسی و اقتصادی منطقه که توسط آمریکا برنامه ریزی شده بود دچاراغتشاش شده و یکی از حلقه های بسیار مهم و استراتژیک زنجیره ی استکبار نابود و باعث گسیختگی انسجام و تعادل مورد نظرآنها گردید و طبیعتاً برای ایجاد تعادل به نفع جبهه ی استکبار و استعمار ،آنها تمام کوشش خود را برای سرنگونی انقلاب اسلامیانجام می دهند .بنابراین با توجه به توضیحات داده شده احتمال رویارویی نظامی آنها با این نظام مقدس وجود دارد . تجربه دودهه اخیر نشان می دهد روش دشمن برپایه تهاجم شدید هوایی در یک ماه اول است. در صورتیکه روحیه دفاعی ملت، پس از دوهفته ادامه یابد، بمباران افراد غیر نظامی آغاز می شود. که اکثرا بعنوان خطای نظامی و یا بهانه های دیگر تبلیغ می گردد. با توجهبه موارد ذکر شده، باید تمام ساختمانهای نظامی و غیر نظامی در مقابل موج، ترکش و فروپاشی، مقاوم باشند و در مکانهایمناسبی در ساختمان، فضای امن، تعبیه گردد و همچنین امکان تخلیه ی ساختمان در مدت زمان کوتاهی امکان پذیر باشد. ورودیها و خروجی های اضطراری یکی از عناصر حایز اهمیت در ساختمان ها می باشند که اختلال یا نابودی آنها در زمان بحران سببحبس شدن افراد در ساختمان ها گردیده و ممکن است باعث خسارات جبران ناپذیری شوند بنابراین ورودی ها وخروجی هایاصلی راباید بادقت خاصی انتخاب و طراحی کرد. هدف اصلی از این تحقیق بررسی وضعیت ورودی ساختمان رو سطحی وزیرسطحی در برابر انفجار از منظر دفاع غیرعامل است که بدین منظور با استفاده از مطالعات اسناد و مدارک کتابخانه ای و بهرهگیری از نظرات خبرگان و متخصصان در این زمینه، ابتدا مبانی نظری تحقیق تبیین شده و سپس اطلاعات طراحی ورودی هاودفاع غیر عامل جمع آوری شده است و فرضیه هایی درباره ی ورودی ساختمان ها و فضا های زیرزمینی تعیین گردید که برایآزمون فرضیات از روش مدل سازی به وسیله نرم افزار های المان استفاده گردید و در نهایت اصول و ملاحظاتی در طراحی ورودیارائه گردیده است.