سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا مشکوه الدینی – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور واحد تخصصی مواد الکتریکی تهران – ایر

چکیده:

در بسیاری از موارد شاهد آسیب دیدن تجهیزات و دستگاه های حساس در منازل و کارگاه ها در مواقعی از قبیل زمان وقوع رعد وبرق هستیم. این امر نشان دهندة ایجاد برخی از اضافه ولتاژها با دامنة بزرگتر از حد تحمل عایق دستگاه ها در مدار مصرف کنندگان فشار ضعیف است. بسیاری از این اضافه ولتاژها از مدار طرف فشار قوی ترانسفورماتورهای توزیع به طرف فشار ضعیف آنها منتقل می شوند. در این مقاله ضمن بیان نحوة ایجاد این اضافه ولتاژها، پیشنهاد استفاده از برقگیرهای فشار ضعیف جهت حفاظت مصرف کنندگان در مقابل آنها مطرح می شود.