سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا موسوی شیرازی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران – دانشکده فنی و مهندسی
محمد ره گشای – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران – دانشکده فنی و مهندسی
غلامرضا جهانفرنیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران – دانشکده فنی و مهندسی
سیروس آقانجفی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

این مقاله یک تجزیه و تحلیل طبقه بندی شده از کارهای تجربی و یک مرور اطلاعات در مورد سطح مقطع واکنش صورت گرفته توسط اشعه آلفا را روی پنج هست Ca-40, Ar-36 ,S-32 , Si-28, Mg-24 برای رخدادهای مربوط به اشعه آلفای با انرژی بالای ۲۰Mev ارائه می دهد . واکنش هایی که توسط اشعه آلفا صورت می پذیرند ، یک نقش مهمی در مرحله سوختن هلیوم در ستاره های نوظهور و نیز ستاره های با عمرهای بسیار طولانی ایفا می کنند . اساس این واکنش ها اکسیژن ، نیتروژن و کربن و چرخه Al-Mg همچنین تولید نوترون در ستاره ها هستند. بنابراین دسترسی به اطلاعات سطح مقطع برای این واکنش ها به عنوان یک نیاز اولیه برای مطالعه مکان انجام گرفتن واکنش های هسته ای در ستارگان به شمار می آید. این اطلاعات به طور جداگانه از طریق یک همکاری بین المللی تکمیل شده است . اطلاعات یافت شده به صورت جداگانه همراه با تحقیقات غیر نظامی و بنیانی پیشرفته در پایگاه های اطلاعاتی EXFOR در دسترس هستند.