مقاله اطلاعات جديد پيرامون قارچ هاي تيره Ascomycota: Erysiphales) Erysiphaceae) در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۶۹ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: اطلاعات جديد پيرامون قارچ هاي تيره Ascomycota: Erysiphales) Erysiphaceae) در ايران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سفيدک هاي پودري
مقاله بيماري گياهي
مقاله تاکسونومي
مقاله ميزبان جديد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خداپرست سيداكبر
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در ادامه مطالعه قارچ هاي تيره Erysiphaceae، نمونه هاي مختلفي كه از نقاط مختلف كشور طي سال هاي ۱۳۸۸-۱۳۸۰ جمع آوري شده بودند مطالعه شد. بر اساس نتايج به دست آمده گونه هاي E. malvae روي Malva sp.، Erysiphe quercicola روي Quercus sp.،Golovinomyces ambrosiae  روي Helianthus spp. و Golovinomyces fischeri روي Senecio glaucus براي اولين بار از ايران شرح داده شده است. همچنين نمونه هاي متعددي از گونه Golovinomyces cichoracearum s.l. بررسي شد. با توجه به مفهوم جديد گونه در اين مورد، Golovinomyces cichoracearum s.s. مجددا شرح داده شده و گونه Golovinomyces sonchicola بر اساس نمونه هاي مطالعه شده روي Sonchus spp. نيز براي نخستين بار از ايران شرح داده مي شود، اگرچه اين قارچ در گذشته با نام Golovinomyces cichoracearum به دفعات از كشور گزارش شده است. علاوه بر اين، چندين آرايه روي گياهان زير براي اولين بار از ايران جمع آوري و گزارش مي شوند، Golovinomyces cynoglossi رويSymphytum asperum ، Podosphaera leucotricha  روي Photinia serrutata و Leveillula taurica روي .Daphne mucronata