سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش بین المللی شهرهای جدید

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ناصر بنیادی –

چکیده:

[توضیح: مقالات این کنفرانس فقط به صورت چکیده در مجموعه سیویلیکا نمایش شده است] عصر جدید را عصر اطلاعات دانسته اند و اطلاع رسانی جایگاهی بسیار پر اهمیت در زندگی بشر یافته است. اطلاع رسانی محیطی نیز بخشی از این تحول عظیم در حیطه زندگی شهری است. این مقاله به این مقوله در حیطه شهرهای جدید می پردازد. بررسی تاریخ شهر و شهرنشینی حاکی از آنست که ساختار کالبدی و بافت اجتماعی و بویژه وسعت و ابعاد شهرهای گذشته امکان ارتباط رو در رو بین مردم و محیط شهری را ممکن می ساخت، آنچه که شهرهای امروز فاقد آنند. در دوران معاصر با تغییر روابط اجتماعی و گستر هرها ارتباط رو در روی مابین مردم از از میان رفتو ارتباط محیط شهری با مردم به تدریج تقلیل یافت. بطوریکه امروزه شناخت گسترده کاربری های شهری و ابنیه برای ساکنین ناممکن گردیده است . این شناخت که باعث خوانائی محیط شهر می گردد، از عوامل مطلوبیت شهرها و فضاهای شهری آن است . بنابراین در شهرهای دوران معاصر باید ابزاری دیگر جایگزین شناخت رو در روی گذشته می شد. دانش امروز سیسم اطلاع رسانی محیطی بویژه استعداد از ابزارهائی چون علائم و تابلوها را به عنوان این جایگزین پذیرفته است . شهرهای جدید نیز به لحاظ مسبوق نبودن توسعه شهری و جدید بودن فضاها نیاز بهسیستماطلاع رسانی محیطی مناسبی دارد که مورد استفاده مدیریت شهرها و مردم قرار گیرد. سیستم اطلاع رسانی مسبوق نبودن توسعه شهری و جدید بودن فضاها نیاز به سیستم اطلاع رسانی محیطی مناسبی دارد که مورد استفاده مدیریت شهرها ومردم قرار گیرد. سیستم اطلاع رسانی محیطی شامل وسائل مختلفی چون تابلوها، نشریات پیام رسان، ایستگا های رادیوئی و تلوزیونی پیام رسان، مراکز اطلاع رسانی در سطح شهر و … است . برخی از این وسائل اطلاع رسانی محیطی در دوران اولیه رشد شهرهای جدید امکان تحقق ندارند اما نیازبه تابلوها از اولین مراحل شکل گیری شهرها احساس میشود. تابلوها از ابتدائی ترین وسایل سیستم اطلاع رسانی محیطی هستند و با رشد تدریجی شهرها استفاده از آنها نیز افزایش یافته است. با تعدد و تمرکز تابوها در برخی مناطق و بویژه مراکز شهری، استفاده از این وسیله به حد اشباع می رسد . در این خصوص تلاش هایی جهت ساماندهی به تابلوها و تدوین ضوابطی جهت استفاده از آنها تدوین شده است . در شهرهای جدید استفاده صحیح از تابلوها وشبکه پیام رسان محیطی می تواند کمک بسیاری در خوانائی و مطلوبیت محیط شهری برای ساکنین نماید . این مقاله به توضیح ضرورت ایجاد سیستم اطلاع رسانی محیطی و نحوه ساماندهی آن در شهرهای جدید خواهد پرداخت.