سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

دکتر صادق بختیاری – دانشیار علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان

چکیده:

اهداف کلی هزاره سوم عموما بر اساس کاهش فقر فقیرترین اقشار جامعه تدوین شده و سال ۲۰۰۵ نیز از طرف سازمان ملل سال اعتبارات خرد نامگذاری شده است. ضمنا از آنجا که اکثر فقیران در مناطق روستایی بسر برده و بیشتر آنها به فعالیتهای کشاورزی و فعالیتهای مربوطه اشتغال دارند و بیشترین کاربرد اعتبارات خرد نیز در مناطق روستایی و بخش کشاورزی است مقاله حاضر به بررسی تاثیر اعتبارات خرد در کاهش فقر روستایی پرداخته است.
مقاله حاضر پس از بررسی اجمالی ویژگی های بخش روستایی و تامین مالی روستایی، مفاهیم اعتبارات خرد را مورد بررسی قرار داده است. سپس نمونه های موفق بین المللی از سازمانهایی تامین مالی خرد در کشورهای بنگلادش، اندونزی، چین، هند و فیلیپین را معرفی نموده که چگونه توانسته اند در رابطه با کاهش فقر اقدامات مثبتی انجام دهند. در پایان با بررسی سابقه اعتبارات خرد در ایران، سازماندهی مجدد موسسات قرض الحسنه و احیای این سنت اسلامی را بهترین نوع موسسات تامین مالی اعتبارات خرد سازگار با اقتصاد ایران دانسته است.