سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

سوزان قلعه باغی –

چکیده:

از آنجا که کیفیت ارائه خدمات در هر سیستم ( اعم از بهداشتی و درمانی صنعتی یا خدمات ی و غیره ) وابسته به کارایی خدمات ارائه شده و مدیریت در آن سیستم است , اثر بخشی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی موضوعی است که از دیرباز مورد علاقه مسئولین و دست اندرکاران حکومتی , درکشور های مختلف بوده است . ولی همچنان که ارائه خدمات بهداشتی درمانی فرآیندی پیچیده است اثبات کارایی و اثربخشی ان نیز پیچیده است . و نیاز به یک فرایند دقیق ارزیابی دارد. ارزیابی فر آیندی سیستمیک است که در طی آن پس از جمع آوری اطلاعات ، تحلیل و تفسیری در زمینه اطلاعات مذکور ارائه می گردد. به عبارت دیگر , ارزیابی در اصطلاح معمول آن فرآیندی است که منجر به قضاوت یا ارائه توص یه در زمینه کیفیت آن واحد می شود . متداولترین روش, ارزیابی نسبت به هدف های از پیش تعیین شده است. این که آیا هدف های مورد نظر تحقق یافته و یا به چه میزان تحقق یافته است. ارائه خدمات درمانی در بیمارستانها نقش مهمی در تأمین و ارتقای سلامت جامعه و پیش گیری و کاهش از عوارض بیماریها ایفا می کند . از طرف دیگر سیستم بیمه گر می تواند نقش کلیدی در تحقق این هدف والا ایفا نماید . در هر حال سیستم کارآمدی برای توجه به کیفیت و خدمات و رتبه بندی کیفی در نظامهای بیمارستانی ضرورت دارد .نظام پرداخت به بیمارستانها در مقابل عملکرد ، از یک الگو و اولویت خاصی برخوردار نبوده و در نتیجه بیمارستانها انگیزه ای برای بهبود عملکرد خود پیدا نمی کنند و این برخورد ، نارضایتی بیمارستانها و به تبع آن عدم پذیرش مطلوب بیمه شدگان را همراه دارد. بطور کلی اعتبار بخشی با ایجاد انگیزه برای رقابت ، تعیین شاخصهای کمی کیفیت و ارایه الگوی مناسب برای ارتقای عملکرد ضعیف ، میتواند در ارتقای کیفیت نقش مهمی ایفا کند. در حقیقت ارتقای کیفیت در بطن هر فرایند نهفته است و هیچ کس از صاحبان فرایند به بهبود آن اولی نیست . پرداختن به مفاهیم کلیدی همچون استاندارد و معیار میتواند با تبیین مسیر ارتقای کیفیت زمینه رقابت سالم در ارایه خدمات بهینه را فراهم آورد.