سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن طالبی مزرعه شاهی – کارشناس ارشد سازه های هوایی، شرکت هواپیماسازی ایران، مرکز طراحی هواگر
حمید جهانیان نجف آبادی – کارشناس ارشد سازه های هوایی، شرکت هواپیماسازی ایران، مرکز طراحی هواگر
محمدعلی وزیری زنجانی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، شرکت هواپیماسازی ایران، مرکز طراحی

چکیده:

یکی از مهمترین پارامترها در طراحی سازه ها به خصوص سازه های هوایی استفاده از خصوصیات دقیق مواد مورد استفاده است. بنابراین لازم است که در قدم اولیه مشخصات ماده توسط روشهای استاندارد و تایید شده تعیین شود که اینکار با نمونه برداریهای متفاوت از هر سری از مواد ورودی تحقق می یابد. در این مقاله چگونگی تایید نتایج تست مواد مرکب بر اساس محاسبات آماری انجام می شود. مواد مرکب در مقایسه با مواد فلزی دارای تغییرات خواص زیادی هستند بنابراین چگونگی انتخاب نمونه ها، تعداد و ابعاد آنها تشریح شده است و با محاسبات آماری درستی و نادرستی نتایج تست شناسایی می شود و در پایان بر اساس کلاس ماده یک گسترده از تغییرات خواص استحکامی مختلف بر حسب دما و رطوبت ترسیم می شود. لازم به ذکر است که در اکثریت مواقع انجام دهندگان تستهای مواد مرکب تنها به نتایج متوسط حاصل از تعداد معدودی نمونه اکتفا می کنند که این عمل نادرست است و بایستی صحت انجام تست با روشهای دقیقتری انجام شود.