سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش معدن و علوم وابسته

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید رحمان ترابی – دانشیار، دانشکده معدن و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد جوانشیر – دانشجوی دکترا، دانشکده معدن و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

رفتار سنگ سقف در استخراج زغالسنگ در روش های نظیر جبهه کار بلند اهمیت زیادی دارد و مقاومت شنگ در فرایند سقف نقش بزرگی بازی می کند. از آنجا که تعیین مقاومت فشاری تک محوره سنگ ها در آزمایشگاه جزو آزمایش های نسبتا پرهزینه و زمان بر است که مستلزم تهیه و حمل نمونه به آزمایشگاه، تهیه مغزه استوانه ای شکل و استفاده از دستگاه جک فشاری برای انجام آزمایش به تعداد دفعات کافی بر اساس استانداردهای موجود است، نویسندگان طی تحقیق مستقلی اعتبار کاربرد چکش اشمیت به صورت برجا در برآورد مقاومت سنگ سقف را مورد مطالعه قرار دادند. در عمل از ود زاویه به پدید توجه گردید. به این ترتیب که بررسی گردید اولا نتایج آزمایشگاهی تست اشمیت تا چه اندازه با نتایج میدانی آن هماهنگ می باشد و ثانیا ارتباط نتایج حاصل از آزمایش اشمیت با وقاومت فشاری تک محوره سنگ از چه درجه اعتباری برخوردار می باشد.
جهت انجام این مهم در معدن زغالسنگ طرزه انتخاب و از سی نقطه کمربالا در کارگاه ها و تونل های مختلف نمونه برداری و نمونه ها به آزمایشگاه مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی شاهرود منتقل و تحت آزمایش اشمیت قرار گرفتندو همچنین در عملیات میدانی که در لایه P10 و در کارگاه های شماره یک و دو و تونل های دنبال لایه آنها صورت پذیرفت عملیات تست برجای اشمیت به کمک یک دستگاه چکش اشمیت نوع L بر روی سنگ های کمر بالا و در سطوح مناسب در این نقاط انجام گرفت و نتایج مورد مقایسه قرار گرفت.
در خصوص میزان اعتبار استفاده از اعداد به دست آمده از آزمایش اشمیت برای براورد مقاومت فشاری تک محوره سنگ ها ضمن بررسی سوابق و روابط موجود در این زمینه اعم از روابطی که کلیه سنگ ها را با فرمول واحد پوشش می دهند و روابطی که برای تیپ های خاص از سنگ ها استفاده شده اند از نتایج به دست آمده از آزمایشات اخیر استفاده و ضمن ارائه رابطه ای برای توده سنگ های کمربالای معدن فوق در خصوص میزان اعتبار روابط بحث گردید.