سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هادی گنجی زهرایی – کارشناس ارشد آمار، پژوهشکده حمل و نقل، بخش اقتصاد حمل و نقل
عبدالرضا رضایی ارجرودی – کارشناس ارشد راه وترابری، پژوهشکده حمل ونقل، بخش اقتصاد حمل ونقل
فاطمه زاهد – کارشناس ارشد محیط زیست، پژوهشکده حمل و نقل، بخش اقتصاد حمل و نقل

چکیده:

در این مقاله با استفاده از روش های ناپارامتری، صحت مدل مورد استفاده، جهت پیش بینی تعداد تصادفات از محور فومن – رشت مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از مدل مناسب ، تعداد تصادفات برای ماه های آتی در این محور پیش بینی می گردد.پیش بینی تعداد تصادفات با توجه به اهداف مختلف از جمله :۱- تعیین ظرفیت راه ها برای تصمیم گیری درخصوص گسترش راه موجود اعم از تعریض، دوبانده نمودن و….۲- اولویت بندی در ایمن سازی راه ها در جهت کاهش تصادفات۴- و یا در خصوص هشدارهای ترافیکی با توجه به پیش بینی های کوتاه مدت صورت می پذیرد. مزیت استفاده از روش های ناپا رامتری جهت بررسی صحت مدل، در این است که هیچ گونه پیش فرض توزیع خاص برای متغیر مورد بررسی، وجود نداشته و اصطلاحًا، آزاد توزیع بوده ودر مواردی که حجم نمونه کم می باشد نیز نتایج قابل قبولی ارایه میدهد.