مقاله اعتبار و حقيقت در اخلاق؛ افتراق و اشتراک اخلاق طباطبايي و اخلاق ويتگنشتاين متقدم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه فلسفه دين (نامه حكمت) از صفحه ۱۷۵ تا ۱۹۲ منتشر شده است.
نام: اعتبار و حقيقت در اخلاق؛ افتراق و اشتراک اخلاق طباطبايي و اخلاق ويتگنشتاين متقدم
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتباريات
مقاله اخلاق
مقاله هستي شناسي
مقاله دلالت شناسي
مقاله معرفت شناسي
مقاله طباطبايي
مقاله ويتگنشتاين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دباغ سروش
جناب آقای / سرکار خانم: دباغ حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در فلسفه و كلام اسلامي واژه اعتباري كاربرد پردامنه اي دارد. ظاهرا جز شهاب الدين سهروردي (از متقدمان ) و محمدحسين طباطبايي (از متاخران )، كسي فصلي مستقل در تبيين اعتباريات و چگونگي تمايز آن ها با ديگر مفاهيم نگشوده است. در مقاله حاضر، ذيل عنوان اعتباريات، فلسفه اخلاق طباطبايي به بحث گذاشته شده و از سه منظر وجود شناختي، دلالت شناختي و معرفت شناختي بررسي شده است. در نهايت نيز براي درک بهتر موضع طباطبايي، اشتراک و افتراق فلسفه اخلاق وي با فلسفه اخلاق لوديگ ويتگنشتاين طرح شده است.