مقاله اعتقادات معنوي و کيفيت زندگي: يک مطالعه کيفي از ديدگاه دختران نوجوان مبتلا به ديابت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در كومش از صفحه ۱۴۴ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: اعتقادات معنوي و کيفيت زندگي: يک مطالعه کيفي از ديدگاه دختران نوجوان مبتلا به ديابت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معنويت
مقاله کيفيت زندگي
مقاله ديابت
مقاله دختران نوجوان
مقاله مطالعه کيفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همتي مسلك پاك معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي فضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: انوشه منيره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: معنويت يک جنبه مهم از سلامتي افراد با بيماري هاي مزمن مانند بيماران ديابتي است. آگاهي از درک نوجوان از کيفيت زندگي و عوامل موثر بر آن، در کنترل ميزان قند خون وي مفيد بوده و امکان انگيزش نوجوان جهت خود مراقبتي را ايجاد خواهد کرد. هدف اين مطالعه تبيين اثرات اعتقادات معنوي بر کيفيت زندگي دختران نوجوان مبتلا به ديابت بود.
مواد و روش ها: يک پژوهش کيفي با روش تحليل محتواي کيفي، جهت رسيدن به هدف انجام شد. جمع آوري اطلاعات با استفاده از مصاحبه عميق نيمه ساختارمند و گروه هاي متمرکز با شرکت ۲۸ دختر نوجوان مبتلا به ديابت نوع يک انجام گرديد. نمونه گيري با روش مبتني بر هدف از اعضاي انجمن ديابت آذربايجان غربي و مراجعه کنندگان به درمانگاه هاي بيمارستان هاي شهر اروميه، صورت پذيرفت.
يافته ها: تجزيه و تحليل مصاحبه هاي دست نويس شده دختران نوجوان مبتلا به ديابت در چهار گروه طبقه بندي شد: ۱-نگرش مذهبي و رضايت از زندگي ۲-عمل کرد مذهبي و رضايت از زندگي ۳-اعتقادات معنوي و سازگاري با بيماري ۴-اعتقادات معنوي و مراقبت از خود.
نتيجه گيري: معنويت در دختران نوجوان مبتلا به ديابت يک عامل مهمي است که کيفيت زندگي آن ها را تحت تاثير قرار مي دهد. يکي از عوامل مهم سازگاري دختران نوجوان مبتلا به ديابت در موقعيت هاي تنش زا معنويت بوده و ضروري است به عنوان يک جنبه از نيازهاي مراقبتي بيماران مبتلا به ديابت به آن توجه شود.