سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۳۲

نویسنده(ها):

علیرضا ابوطالب زاده –

چکیده:

تعیین مشخصات طراحی راحتی سفر و مانورپذیری برای سیستم تعلیق خودروهای سواری در نیم قرن گذشته با اعداد سحر آمیز و شگفت آوری همراه بوده است که مقادیر عددی این پارامترها در تعریف و ارزیابی عملکرد کلی مدل های ریاضی دینامیکی، حرکت های خودرو در جاده و شبیه سازی آنها به محققین کمک می کند. این اعداد همچنین می توانند بعنوان راهنمایی برای رازیابی عملیات طراحی خودرو در شرایط عملی استفاده گردند.
این مقاله سعی دارد بهمراه مثال های تصویری، نتایج شبیه سازی های کامپیوتری، نتایج تست های انجام شده و مرور در تحقیقات انجام شده، نشان دهد که از زمان معرفی سیستم تعلیق مستقل جلو در صنعت اتومبیل سازی یعنی در ۵۰ سال گذشته، مجموعه ای از این اعداد خاص سیکل طراحی خودرو را از نظر راحتی سفر و مانور پذیری هدایت می کردند. از طرفی بنظر می رسد این اعداد صرف نظر از مفاهیم تکنولوژی بالا مانند سیستم های تعلیق فعال وفرمان چهار چرخ، در کنترل فلسفه و مفاهیم طراحی در دهه های بعد نیز نقشخود را ادامه دهد.
آشنایی با این اعداد سحرآمیز طراحی را کاهش می دهند زیرا این اعداد، در واقع تلفیقی از تجارب گذشته و قوانین سرانگشتی در صنعت اتومبیل سازی هستند. جالب توجه است که بدانیم با وجود نوآوری های جدید در طراحی سیستم های تعلیق، هیچ تغییری در این مشخصات و پارامترها داده نشده است.