سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعلی آقا میر جلیلی – کرمان دانشگاه شهید باهنر، دانشکده فنی، گروه مکانیک، دانشجوی دکتری
مهران عامری – استادیار

چکیده:

در سالهای اخیر استفاده از شبکه نیمه سازمان یافته به منظور بهره مندی از مزایای دو روش شبکه سازی باسازمان در حل مسائل عددی و به طور گسترده برای حل میدان های جریانی که دارای پیچیدگی هندسی هستند، از یک سو و اعمال روش تطبیقی جاداده شده به منوظر افزایش راندمان محاسباتی حل معادلات ناویر استوکس از سوی دیگر مورد توجه محققین قرار گرفته است. در این روش میدان جریان شامل ده ها تا هزاران ماکروسلول می باشد که به طور بی سازمان مرتبت شده اند و معادلات حاکم در هر کدام به صورت باسازمان و جداگانه حل می گردد. در این مقاله روش تطبیق شبکه جاداده شده در شبکه نیمه سازمان یافته برای حل عددی جریان لزج فروصوتی حول ایرفویل NACA0012 و فراصوتی در یک کانال با قوص دایره ای مورد بررسی قرار گرفته است. برای حل معادلات ناویر استوکس از یک روش حجم محدود صریح استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که روش تطبیقی شبکه جا داده شده در شبکه های نیمه سازمان یافته با حفظ دقت در مناطق حساس موجب صرفه جویی در تعداد گره های لازم و در نتیجه حافظه و زمان محاسبه می شود.