سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش پیش بینی عددی وضع هوا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

وحید اصفهانیان – دانشیار گروه مهندسی مکانیک – دانشکده فنی – دانشکده تهران
خسرو اشرفی – دانشجوی دکترا، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو

چکیده:

در این مقاله روش نیمه لاگرانژی – نیمه ضمنی برای حل معادلات آب کم عمق در مختصات کارتزین به کار برده شده است. برای حل معادلات آب کم عمق از شبکه C – آراکاوا استفاده شده است. روش نیمه لاگرانژی که به صورت نیمه ضمنی به معادلات آب کم عمق اعمال می شود به صورت نامشروع پایدار است، بنابراین یکی از مشکلات روش های اویلری که کوچک بودن گام زمانی می باشد، با به کار بردن این روش مرتفع میشود. دقت روش نیمه لاگرانژی – نیمه ضمنی با دقت میان یابی های انجام شده در این روش تعیین میشود، در اینجا از میان یابی درجه سوم که یکی از روش های دقیق میان یابی است استفاده شده است. این روش به لحاظ پایستار نگه داشتن کمیت های مانند انرژی کل، آنستروفی و عمق متوسط سیال بسیارخوب عمل می کند.