سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ارمغان حیدرزاده – دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور ساری
مارال ظفر الهیاری – دانشکده مدیریت دانشگاه گیلان
نیما پاشایی – دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور ساری

چکیده:

در این مقاله سعی برآنست که به مدیریت ساختار زیربنای IT و همچنین کمک به تحقق آن در جهت توسعه ی صنعت پرداخته شود. در این راستا چارچوبی از برنامه ریزی استراتژیک IT بر مبنای آنالیز SWOT (نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها) که برای پیشبرد صنایع در ایران مورد استفاده قرار می گیرد، ارائه شده است. از فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، برای کمی کردن پارامترهای کیفی معیارهای SWOT به کار گرفته شده که هدف از این کار، اتخاذ تصمیمات کارآمدتر در محیط IT می باشد. همچنین از روش (TOPSIS)نیز برای شناسایی بهترین راهبرد برای پیشبرد و توسعه ی صنعت در ایران به کار گرفته می شود که این روش مبنی بر نتایج بدست آمده از روش AHP می باشد. به منظور اثبات صحت چارچوب فوق الذکر، یک مورد پژوهشی (بررسی موردی) در صنعت ایران شرح داده شده است.