سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد جاوید جلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدمهدی سعادت پور – استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
مجتبی ازهری – استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

حل عددی معادلات دیفرانسیل پاره ای در زمینه های مختلف مهندسی به طور وسیع مورد استفاده قرار می گیرد . روشهای رایج حل عددی این معادلات مثل FEM و FDM عمدتاً فقط در صورتی به نتایج قابل قبول و حتی دقیق منجر می شوند که از تعداد زیادی نقاط شبکه در گسسته سازی این معادلات استفاده شود ، که نتیجتاً نیاز به کامپیوتر با ظرفیت حافظة بالا در تحلیل این معادلات اجتناب ناپذیر است .روش عددی دیگری برای حل معادلات دیفرانسیل پاره ای با دقت بالا و گسسته سازی آسان روشی تحت عنوان روش درونیابی مشتق تعمیم یافته (GDQ)است .در این مقاله ، پایداری ورق با شرایط مرزی مختلط مورد بررسی قرار گرفته است . در این روش ، برای اعمال شرایط مرزی از روشهای مختلفی استفاده می شود ،که مهمترین این روشها تحت عنوان و می باشد ،که هر کدام مزایا و معایب مربوط به خود را دارد . همچنین در این روش برای محاسبة فواصل نقاط شبکه از روشهای مختلفی استفاده می شود ، که در این مقاله از چندین روش برای بررسی میزان دقت این روش‌ها استفاده شده است .تجربه نشان داده است که بار کمانشی ورق با روش درونیابی مشتق تعمیم یافته ، در اغلب موارد به نتایج و همگرایی هایی قابل قبول می انجامد