سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابراهیم رحیم پور – گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان . . موسسه انتقال قدرت و تکنولوژ
مصطفی موسوی – گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان
استفان تنبلن – موسسه انتقال قدرت و تکنولوژی فشار قوی دانشگاه اشتوتگارت . آلمان

چکیده:

تغییر فاصله بین بشقابهای سیم پیچی ترانسفورماتورهای توزیع به عنوان یکی از خطاهای مکانیکی معمول دراین تجهزات به حساب می آیند بدیهی ازت که این خطا دارای تاثیراتی برروی شکل موجهای ولتاژ و جریان درپانانه های ترانسفورماتورخواهد بود بنابراین بررسی و تحلیل شکل موجهای مذکوری برای تشخیص چنین خطاهایی می تواند مفید باشد .