سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید نوری – کارشناس صورتحساب و رئیس اداره مهندسی صورتحسابهای راه دور و بین لملل س

چکیده:

در سال ۱۳۸۲ شرکت ارتباطات زیر ساخت بر اساس اهداف ذیل تاسیس گردید: زیر ساخت۱- تهیه و تدوین طرح های جامع در زمینه شبکه ارتباطات۲- انجام تحقیقات و پژوهش های کاربردی و تهیه طرح های مقدماتی و تفصیلی۳- تهیه و تدوین استانداردهای توسعه، نگهداری و بهره برداری از شبکه زیر ساخت۴- مدیریت، توسعه، نظارت، تاسیس، نگهداری و بهره برداری از شبکه زیرساخت۵- تامین نیازهای ارتباطی راه دور کلیه متقاضیان۶- ارایه و صدور خدمات فنی و مهندسی .تبادل ارتباطات و ترانزیت ترافیک بین الملل۷- همکاری با سایر اپراتورهای مخابراتی بین المللی در زمینه۸- ارزیابی و پشتیبانی شبکه۹- عضویت در کنفرانس ها، انجمن های ملی و بین المللی۱۰- مدیریت برنامه ریزی و پیاده سازی آموزش های تخصصی ۱۱- بالا بردن کیفیت نگهداری ارتباطات بین شهری و بین الملل.