سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابراهیم دهقان نژاد – شرکت مهندسی تعمیرات انتقال نیروی تهران
عبدالله موسوی – شرکت برق منطقه ای تهران
بابک فاضل بخششی – شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم

چکیده:

فیدرهای ۲۰ کیلوولت منشعب از پستهای فوق توزیع بدلیل اهمیت و نقش مهمی که در امر توزیع انرژی دارند باید سعی نمود حتی الامکان با بحداقل رساندن مقدار قطعیها و خاموشیهای فیدرهای مذکور برق مطمئنی را به مشترکین ارائه کرد . با توحه به زیاد بودن تعداد قطع و وصل بریکرهای ۲۰ کیلوولت موجود در پستهای فوق توزیع که از اشکالاتموجود در شبکه های فشار متوسط و ضعیف ناشی می گردند خسارت جبران ناپذیری را به پستهای فوق توزیع وارد آورده و نهایتاً خاموشی طولانی مدتی را مشترکین متحمل می گردند . با بررسی و اجرای برنامه منظم که بتوان با اعمال مدیریت صحیح در جهت کاهش تعداد قطع بریکرهای ۲۰ کیلوولت در حد استاندارد، از بریکرهای فوق الذکر بهره برداری بهینه نمود . در بررسی و اقدامات انجام شده روی شبکه فشار متوسط ۲۰) کیلوولت ) برق منطقه ای تهران که نتایج آن بحداقل رساندن تعداد قطع و وصل بریکرها و کاهش خاموشیها بوده است در این مقاله ارائه میگردد .