سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید بنکدار سخی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه مازن
حسین میارنعیمی – استادیار دانشکده مهندسی برق، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه مازندران

چکیده:

در این مقاله رویکردی جدید جهت اعمال قوانین اتوماتای سلولی با همسایگی Moore در فضای دو بعدی بر روی تصاویر طرح بیتی با ابعاد بزرگ با کمک شبکه های عصبی سه لایه پرسپترون پیشنهاد می گردد که زمان دستیابی به نتیجه را بطور محسوسی کاهش می دهد. در این رویکرد ابتدا پس از تولید داده های آموزشی مرتبط با قانون اعمالی، شبکه عصبی با الگوریتم پس انتشار خطا اموزش خواهد دید و سپس با استفاده از عمبستگی متقاطع وزن های لایه ورودی شبکه با تصویر طرح بیتی، نتیجه مطلوب حاصل خواهد شد.