سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی زند رحیمی – استادیار بخش مهندسی متالورژی دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد ابیضی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی متالورژی دانشکده فنی دانشگاه شهید ب

چکیده:

پوشش حاصل رسوب گذاری الکتروفورتیک جزء روشهای پیشرفته پوشش می باشد ،که امروزه کاربرد وسیعی پیدا کرده است . در این روش با استفاده از ایجاد میدان الکتریکی که در یک محلول معلق پایدار ، سطحی ک املاً صاف با خواصی قابل کنترل ایجاد می شود . در این تحقیق بوسیله باردار کردن تک کریستالهای آلومینای α در محلول معلق توسط میدان الکتریکی پوشش برروی زیرا لایه اینکونل اعمال شد . سپس با استفاده از عملیات زینترینگ ، پوشش ک املاً چگال بدست آمد . تاثیر زمان، ولتاژ اعمالی وpHمحلول بر روی ضخامت لایه رسوبی تشکیل شده بررسی شد . بوسیله دستگاهSEMضخامت و آنالیز لایه پوششی بدست آمد . با افزایش ولتاژ و جریان اعمالی و افزایشpH ضخامت لایه رسوبی افزایش یافت . با توجه به عوامل موثر بر ضخامت لایه رسوبی شرایط بهینه اعمال شد .