سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر پاشا – کارشناس ارشد خوردگی و حفاظت از مواد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، گروه
حمید رضا قاسمی منفرد راد – دانشیار دانشکده فنی، دانشگاه تهران، گروه مهندسی متالورژی و مواد
محسن صارمی – استادیار دانشکده فنی، دانشگاه تهران، گروه مهندسی متالورژی و مواد

چکیده:

استفاده از پوشش هیدروکسی اپاتایت ) ) Ca10(PO4)6(OH)2 بر روی زمینه تیتانیومی به عنوان ماده جایگزین بافت سخت بدن امروزه در علم پزشکی و بیومواد بسیار متداول گشته است . روش های مختلفی برای اعمال این پوشش بر روی زمینه از جنس تیتانیوم وجود دارد . از جمله این روش ها می توان به روش پاشش پلاسمایی، سل – ژل، پوشش دهی به کمک پرتو یونی و پوشش دهی به روش الکتروشیمیایی اشاره نمود . در بین روش های مطرح شده روش پوشش دهی الکتروشیمیایی دارای مزایای مختلفی می باشد که از جمله مهمترین آنها می توان به تحت کنترل بودن ریزساختار اشاره نمود . در این تحقیق پوشش هیدروکسی اپاتایت در دمای محیط با روش الکتروشیمیایی بر روی زیرلایه Ti-6Al-4V اعمال گردید . برای اعمال پوشش از محلول پوشش دهی Ca(NO3)2.4H2O و NH4H2PO4 با pH برابر ۱ / ۴، ولتاژ پوشش دهی V ۴ و دانسیته جریان mA/cm 2 ۴ استفاده گردید .