سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن صارمی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه تهران
شهرام کاظمی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه تهران
ثمین شریفی اصل – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه تهران

چکیده:

با استفاده از تکنیک جریان ثابت، پوشش پلیمری پلی پیرول روی زمینه فولاد کربنی اعمال شد . پوشش های حاصل بسیار چسبنده و یکنواخت بود . برای بهبود مقاومت به خوردگی پوشش از بازدارنده های
خوردگی به صورت آنیون های دوپ شده در ساختار آن، در زمان تشکیل پوشش استفاده شد . عملکرد حفاظتی این پوشش ها و نقش آنیون های دوپ شده در ساختار آن در محلول NaCl0/1 M با روش های پلاریزاسیون، پتانسیل مدار باز و امپدانس الکتروشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت . نتایج حاصل بهبود مقاومت به خوردگی فولاد کربنی با پوشش پلی پیرول را نشان میدهد.