سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمد لاری – دانشگاه تهران – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
احمدعلی آماده – دانشگاه تهران – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

چکیده:

در این تحقیق پوشش نانو کامپوزیتی Ni-Al2O3 در حمام آبکاری واتس حاوی ذرات آلومینا با قطر متوسط ۵۰ نانومتر با استفاده از جریان پالسی مربعی تولید شد. تاثیر پارامترهای دانسیته جریان، سیکل کاری، فرکانس و همچنین افزودنی ساخارین و SDSبر میزان ذرات آلومینا و توزیع آن ها در پوشش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش غلظت ساخارین و SDS به حمام، به کاهش درصد وزنی و همچنین کاهش قطر ذرات و تویع بهتر آن ها در پوشش منجر می شود. همچنین کاهش در دانسیته جریان و سیکل کاری به افزایش حضور ذرات در پوشش منجر می شود. افزایش فرکانس تا ۱۰۰هرتز باعث کاهش حضور ذرات و افزایش آن به مقادیر بیشتر از ۱۰۰ هرتز باعث افزایش حضور ذرات در پوشش می شود.