سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد رضا خواجه ای – شرکت قطعات توربین شهریار

چکیده:

یکی از راه های متداول جهت کاهش تخریب پره های توربین گاز با توجه به شرایط تنش ودمای بالا ، اعمال پوششهای MCrAlX بر سطح آنها توسط روش LPPS می باشد. با توجه به این که اعمال پوشش های روکشی از این طریق مواجه با هزینه بالا در تجهیز ونگهداری دستگاه LPPS است ، امروزه رویکرد تازه ای در جهت جایگزینی روش مناسب ترخصوصاً به لحاظ اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است . یکی از این روشها HVOF می باشد که از نظرکیفیت و از نظر اقتصادی قابل رقابت با LPPS می باشد. در شرکت پروژهای جهت بررسی کاربرد و اعمال پوشش توسط این سیستم تعریف و انجام شد ، در این مقاله کیفیت پوشش MCrAlX شامل میزان تخلخل ، اکسیدها ، چسبندگی فصل مشترک بین لایه پوشش وفلز پایه ، صافی سطح حاصل از این روش با روش LPPS جهت اعمال پوشش روی پرههای متحرک وثابت توربین MHI701D بررسی ومقایسه گردیده است.