سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا تبرایی – گروه مهندسی برق و کامپیوتردانشکده فنی دانشگاه تهران
مرتضی رضایی –
فرهاد فیروزی –
کارو لوکس –

چکیده:

کنترل فازی راه کار بسیار مفیدی در کنترل میباشد و تعداد کاربردهای آن بطور روزافزون افزایش مییابد. در این مقاله از کنترل کننده تناسبی ‐ مشتق گیر PD) فازی در کنترل موقعیت سرو موتور بهره جسته شده است. همچنین به بررسی و تفاوتهای کنترل کننده PD فازی با کنترل کننده تناسبی‐ انتگرالی‐ مشتق گیر PID) در کنترل موقعیت سرو موتورها پرداخته شده است.