سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا لشگری پور – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد غفوری – دانشیار گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
زینب سویزی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
زکیه پیوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دشت مشهد از مهمترین دشت های استان خراسان رضوی است . رشد سریع جمعیت همراه با توسعه کشاورزی در دهه های اخیر سبب برداشت بی رویه و فشار بر منابع آبی این دشت گردیده است . استفاده بی رویه ازمنابع آب زیرزمینی و تغذیه کم دشت باعث افت سطح آب در دهه اخیر شده است . از سال ۱۳۴۷ به دلیل افت سطح آب زیرزمینی جزء دشت های ممنوعه اعلام گردیده است . نشست سطح زمین ناشی از افت سطح آب های زیرزمینی در بخش هایی ازاین دشت به طور محسوس مشاهده می گردد . به طور مثال در روستای حسن خوردو در شمال غرب دشت افت شدید سطح آب زیرزمینی شکاف ها و ترک هایی را در سطح زمین و ساختمان ها ایجاد کرده است . در این مقاله افت سطح آب زیرزمینی و نشست زمین ناشی از آن در این قسمت از دشت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد