سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ملی قنات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی اصغر سمسار یزدی – دکترای عمران – مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای یزد
بهروز دهقان منشادی – کارشناس ارشد زمین شناسی – کارشناس آبهای زیرزمینی شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

چکیده:

قنات زارچ تنها قنات فعال دشت یزد- اردکان می باشد که از سه سرشاخه آن تنها یکی به نام شاخه شور فعال است با توجه به افت شدید سطح آب زیرزمینی در یزد قنات زارچ برای ادامه بقای خود نیاز به حفر پیشکار قنات دارد و این کار به صورت مستمر در حال انجام است به گونه ای محل مادر چاه قنات از سال ۱۳۶۴ تاکنون بیش از ۴۵۰۰ متر و بسمت بالا دست تغییر مکان داده است بررسی های انجام گرفته روی تغییرات سطح آب ۱۰ پیزومتر اطراف مادرچاه نشان داد به علت قرار گرفتن محل مادر چاه فعلی در نقاطی با ضریب نفوذپذیری پایین تر نه تنها برای حفظ گرادیان هیدرولیک بخش ترون قنات تا سال ۱۳۸۵ به حدود ۵۰۰ متر حفر پیشکار نیاز است بلکه در صورتی که راهروهای بخش خشکه کار قنات به ویژه در نقاط شهری مرمت و بازسازی نشود در آینده ای نزدیک این قنات فعال نیز از بین خواهد رفت.