سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احسان شیخ الاسلام زاده – دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی شیمی – دانشگاه شیراز
محمدرضا رحیم پور – دانشیار بخش مهندسی شیمی،نفت و گاز – دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله راکتور دومرحله ای متانول در شرایط دینامیکی به دو صورت همسو و ناهمسو شبیه سازی شده است . در راکتور دومرحله ای متانول ابتدا خوراک به صورت همسو با جریانی که از راکتور اول خارج می شود وارد پوسته راکتور دوم می شود . پس از تبادل حرارتی با گاز درون تیوب وارد راکتور اول شده و واکنش انجام می دهد .در جریان ناهسمو خوراک به صورت غیرهمجهت وارد راکتور دوم می شود. در ابتدا شرح کلی فرآیند و سپس معادلات ریا ضی مربوط به فرآیند ارائه می شود . نتایج توسط نمودار های مختلف ترسیم می شود. در این مقاله شرایط دینامیکی در دو جریان برقرار شده, افت فعالیت و میزان تولید محصول در زمان های مختلف و همچنین سایر پارامترها مقایسه می شود.