سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید محسن زاده گنجی – مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ته
محمدوحید تکوک – مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ته

چکیده:

بدون شک، مسئله مهم در کیهان شناختی امروزه، منشاء ساختارهای بزرگ – مقیاس است. تئوری شکل گیری ساختار، توضیح دهنده منشاء ساختارهای اخیز فیزیکی ای است که ما امروزه آنها را مشاهده می کنیم. اختلالات اولیه از افت و خیزهای کوانتومی یک میدان اسکالر در طول دوره تورمی تولید می شوند. این افت و خیزها بذرهای مربوط به ساختارهای بزرگ – مقیاس مشاهده در جهان امروزی هستند. هدف از این مقاله بررسی مجدد تولید افت و خیزهای نخستین است.