سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اندیشه – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی شبستر
رحیم رشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی بوکان
فریبرز احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

چکیده:

در این مقاله الگویی بهینه برای افراز بندی عمودی پایگاه داده در چرخه تولید آن ارائه شده است. هنگام افراز بندی پایگاه داده، صفات ممکن است در سیستم های مختلفی قرار بگیرند یا دارای موقعیتهای جغرافیایی متفاوتی باشند. گزارشی که شامل صفاتی در موقعیتهای جغرافیایی متفاوتی باشد می تواند نتایج متفاوتی داشته باشد. الگو، ضریب موفقیت(HIT RAITO) افرازبندی را مشخص می کند. هنگامی که ضریب موفقیت از یک حد آستانه کمتر باشد، افرازبندی تغییر می کند. داده های تجربی نشان می دهند که انتقال دادن صفتی که دارای ارتباطی ضعیف با صفات افراز است، به افرازی دیگر ، می تواند باعث بهبود ضریب موفقیت شود. شبیه ساز، الگوریتم پیشنهادی ما را بر روی داده های متفاوتی اجرا کرده است. نتایج حاصل از شبیه سازی درستی فرضیه را نشان می دهد. الگوریتم پیشنهادی قادر است قابلیت اطمینان توزیع کردن جداول پایگاه داده ها را در هنگام طراحی ، براساس یک ضریب موفقیت آستانه ، بهبود بخشد.