مقاله افراز مرز دريايي ايران و کويت، ژئوپوليتيک منافع ملي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۳۷ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: افراز مرز دريايي ايران و کويت، ژئوپوليتيک منافع ملي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خليج فارس
مقاله مرز دريايي ايران و کويت
مقاله حوزه انرژي آرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسكري سهراب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نخستين مذاکرات ايران و کويت براي تحديد حدود مرز دريايي دو کشور در مهر ماه ۱۳۴۲ انجام شد. در طي دهه ۱۳۴۰ چندين دور مذاکره صورت گرفت اما توافق جامعي به دست نيامد. بعد از دو دهه توقف، مذاکرات دو جانبه، دوباره، از آذرماه ۱۳۷۹ (دسامبر ۲۰۰۰) آغاز شده که همچنان ادامه دارد. خط مبدا و نقش جزاير در قلمروهاي دريايي دو کشور از ابتدا يکي از مسایل مهم و تاثيرگذار در ترسيم مرز دريايي ايران و کويت بوده است. اکنون، ادعاي مالکيت کويت بر حوزه ايراني آرش يکي از موضوعات دو جانبه در دور جديد مذاکرات است. از سويي کويت و عربستان سعودي در مورد افراز مرز دريايي در منطقه تقسيم شده (سابقا بي طرف) به توافق رسيده اند، ولي اين مرز، آشکارا، از خط ميانه خليج فارس عبور کرده و حاکميت ايران در قلمرو دريايي اش در شمال خليج فارس را به چالش کشيده و در نتيجه اعتراض وزارت خارجه کشورمان را در پي داشته است. در اين مقاله سعي مي شود، ضمن اشاره به مذاکرات گذشته، عوامل موثر کنوني در ترسيم مرز دريايي دو کشور، به طور مبسوط، تجزيه و تحليل شود.