مقاله افزايش بازده توليد HBIW با استفاده از کاتاليزگرهاي جديد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مواد پرانرژي از صفحه ۳ تا ۹ منتشر شده است.
نام: افزايش بازده توليد HBIW با استفاده از کاتاليزگرهاي جديد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله HBIW
مقاله ۲۰-CL
مقاله افزايش بازده توليد
مقاله کاتاليزگر
مقاله اسيدهاي لوييس ۲
مقاله ۴
مقاله ۶
مقاله ۸
مقاله ۱۰
مقاله ۱۲- هگزا بنزيل ۲
مقاله ۴
مقاله ۶
مقاله ۸
مقاله ۱۰
مقاله ۱۲- هگزا آزا ايزوورتزيتان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيات يداله
جناب آقای / سرکار خانم: سميع سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: ذرعي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
CL-20 قويترين ماده منفجره شناخته شده است. تقريبا در تمام روش هاي سنتز  CL-20 از پيش ماده ۲، ۴، ۶، ۸ ،۱۰ ، ۱۲- هگزا بنزيل ۲، ۴، ۶، ۸ ،۱۰ ، ۱۲- هگزا آزا ايزوورتزيتان (HBIW) استفاده مي شود که سنتز آن در حضور اسيدها نظير فرميک ايد تسريع شده و بازده واکنش در حدود ۷۵% گزارش شده است. بهينه سازي توليد اين ماده يکي از چالش هاي تحقيق در حوزه مواد پر انرژي مي باشد. در اين مقاله سنتز اين ترکيب در حضور کاتاليزگرهاي اسيد لوئيس مختلف (MgSO4 , ZnCl2, CuSO4Mg (CIO4)2 و ….) مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است. نتايج نشان داده که کاتاليزگر Mg (ClO4)2 ضمن حذف مشکلات ناشي از استفاده کاتاليزگرهاي اسيدي بازده واکنش سنتز HBIW را حدود ۲۵% افزايش مي دهد. در ادامه تاثير امواج اولتراسونيک بر سنتز HBIW بررسي گرديد.