مقاله افزايش بيان ژن CD82 در رده سلولي PC-3 سرطان پروستات تيمار شده با سيليبينين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علوم پزشكي مدرس، آسيب شناسي زيستي (علوم پزشكي مدرس) از صفحه ۴۱ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: افزايش بيان ژن CD82 در رده سلولي PC-3 سرطان پروستات تيمار شده با سيليبينين
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيليبينين
مقاله CD82
مقاله سرطان پروستات
مقاله متاستازي
مقاله Real-Time PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مختاري محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: شكرگزار محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: معتمد نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرزاده عظيم
جناب آقای / سرکار خانم: مومني مقدم مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: كامياب احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عدالت رزيتا
جناب آقای / سرکار خانم: آذري شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: امان زاده امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: سرطان پروستات يکي از شايع ترين سرطان ها در کشورهاي پيشرفته است. در بيشتر موارد مرگ و مير ناشي از سرطان به خاطر پيشرفت متاستازي است، از اين رو جلوگيري از فرآيند متاستازي ضرورت دارد. سيليبينين نوعي ترکيب فلاوونوئيدي است که تکثير سلولي را مهار مي کند و سبب مرگ سلول هاي سرطان پروستات انساني مي شود. در اين مطالعه بيان ژن CD82 در سلول هاي PC-3 تيمار شده با غلظت هاي افزايشي سيليبينين ارزيابي شد که مي تواند منجر به افقي تازه در درمان سرطان پروستات باشد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه سلول هاي PC-3 با غلظت هاي متفاوت سيليبينين به مدت ۲۴ ساعت تيمار شدند. LD50 تعيين، RNA با استفاده از ترايزول استخراج و سپس  cDNAسنتز شد. آغازگرهاي اختصاصي براي ژن هايCD82  و GAPDH با استفاده از از نرم افزار اختصاصي طراحي شد. ميزان بيان ژن CD82 نسبت به ژن GAPDH در غلظت هاي مختلف سيليبينين با استفاده از روش بسيار حساس Real-Time PCR کمي بررسي شد.
نتايج: بيان ژن CD82 در سلول هاي PC-3 تيمار شده با غلظت هاي ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ ميکروگرم در هر ميلي ليتر سيليبينين در مدت ۲۴ ساعت، به ترتيب به ميزان ۱٫۹۷±۰٫۲۶ (P<0.05)،۳٫۰۰±۰٫۲۶  (P<0.01) و ۳٫۴۸±۰٫۴۳ (P<0.01) افزايش يافت.
نتيجه گيري: نتايج حاصل از Real-Time PCR کمي نشان داد که سيليبينين احتمالا مي تواند سبب کاهش متاستازي در سلول هاي PC-3، از طريق افزايش بيان ژن مهارکننده متاستاز CD82 شود.