مقاله افزايش توليد پلي هيدروکسي بوتيرات از متانول به وسيله متيلوباکتريوم اکستروکوئنس و سوبستراي مخلوط که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۳۹۷ تا ۴۰۴ منتشر شده است.
نام: افزايش توليد پلي هيدروکسي بوتيرات از متانول به وسيله متيلوباکتريوم اکستروکوئنس و سوبستراي مخلوط
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متانول
مقاله متيلوباکتريوم اکستروکوئنس
مقاله پلي هيدروکسي بوتيرات (PHB)
مقاله سوبستراي مخلوط
مقاله بازده کربني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مختاري حسيني زهرابيگم
جناب آقای / سرکار خانم: واشقاني فراهاني ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: شجاع الساداتي سيدعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پلي هيدروکسي بوتيرات (PHB) يک گرمانرم زيست سازگار و زيست تخريب پذير است که به وسيله چند گونه از باکتري ها توليد مي شود و به دليل خواص مشابه با پلي پروپيلن بسيار مورد توجه واقع شده است. اين پليمر کاربردهاي گسترده اي در صنعت، پزشکي و کشاورزي دارد. با وجود مزاياي زياد نسبت به پليمرهاي پتروشيميايي، استفاده از آن به علت هزينه بري توليد محدود شده است. يکي از روش هاي معمول رفع اين مشکل، استفاده از سوبستراي ارزان قيمت مانند متانول است. راه کار ديگر، افزايش مقدار بازده کربني است که به طور مستقيم بر هزينه توليد موثر است. استفاده از سوبستراي مخلوط يکي از روش هاي افزايش بازده کربني است. در اين مطالعه، اثر سه منبع کربني اتانول، سديم استات و گلوکوز با سه غلظت متفاوت به عنوان سوبستراي مخلوط بر توليد PHB بررسي شده است. نتايج نشان مي دهد، افزودن اتانول و سديم استات غلظت و مقدارPHB  را افزايش مي دهد و اضافه کردن گلوکوز اثر قابل ملاحظه اي بر مقدار توليد PHB ندارد. محاسبه بازده کربني در بهترين حالت نشان مي دهد، افزودن سديم استات به عنوان سوبستراي مخلوط بازده کربني را تا سه برابر افزايش مي دهد.