مقاله افزايش راندمان سرريزهاي جانبي ساده با استفاده از صفحات هادي يا گروه شمع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در آب و فاضلاب از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: افزايش راندمان سرريزهاي جانبي ساده با استفاده از صفحات هادي يا گروه شمع
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرريز جانبي
مقاله مدل تحليلي
مقاله مدل آزمايشگاهي
مقاله صفحات هادي
مقاله گروه شمع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كبيري ساماني عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي حجت
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرپور منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرريزها از كاربردي ترين سازه هاي هيدروليكي هستند كه براي مقاصد مختلف مانند اندازه گيري دبي، استهلاك انرژي، انحراف جريان، تنظيم سطح آب و كنترل سيلاب توسط مهندسان هيدروليك مورد استفاده قرار گرفته اند. در سرريزهاي جانبي، آستانه كنترل در كنار و به موازات كانال اصلي قرار مي گيرد و به مجرد بالا آمدن سطح آب تا رقوم بيشتر از آستانه سرريز، انحراف آب به كانال جانبي صورت مي پذيرد. اين نوع سرريزها معمولا در سيستم هاي زهكشي و كنترل سيلاب، جمع آوري آبهاي سطحي و بسياري از پروژه هاي منابع آب و محيط زيست كاربرد دارند. محاسبات سرريزهاي جانبي بر اساس جريان متغير مكاني انجام مي شود. در اين مقاله به بررسي و مطالعه روشهايي براي افزايش راندمان سرريزهاي جانبي پرداخته شد. به اين منظور استفاده از گروه صفحات هادي يا گروه شمع در حالتهاي تك، دوگانه و سه گانه پيشنهاد شد. در ابتدا بر اساس معادلات حاكم (قوانين بقاي اندازه حركت و پيوستگي) و اعمال فرضيات مناسب، معادلاتي براي تعيين نيروي ديناميكي وارد بر اين سازه ها در كانال، تعيين پروفيل سطح آب و نيز تعيين ضريب دبي جريان عبوري از سرريز جانبي در حضور سازه هاي مورد بحث ارايه شد و سپس با استفاده از نتايج مدل آزمايشگاهي و اندازه گيري هاي انجام شده به واسنجي نتايج تحليلي و ارايه روابطي براي تعيين ضريب دبي جريان پرداخته  شد. بررسي نتايج تحليلي و آزمايشگاهي نشان داد كه در صورت استفاده از صفحات هادي و گروه شمع مي توان ضريب دبي جريان را تا حدود ۳۰ درصد افزايش داد.