مقاله افزايش زمان بحراني سيستمهاي غير خطي بوسيله گسترش جهت دار ناحيه جذب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در كنترل از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: افزايش زمان بحراني سيستمهاي غير خطي بوسيله گسترش جهت دار ناحيه جذب
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گسترش جهتدار ناحيه جذب
مقاله تئوري اندازه
مقاله بهينه سازي
مقاله افزايش زمان بحراني
مقاله سيستم قدرت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاردهي مقدم ريحانه
جناب آقای / سرکار خانم: پريز ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: مديرشانه چي محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: وحيديان كامياد علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله ايده جديد گسترش جهت دار ناحيه جذب براي افزايش زمان بحراني سيستم هاي غير خطي ارايه مي شود. براي محاسبه مقادير بهينه پارامترهاي کنترلي گسترش دهنده ناحيه جذب، از تئوري اندازه استفاده کرده ايم. بوسيله اين روش مي توان مساله بهينه سازي غير خطي گسترش جهتدار ناحيه جذب را به يک مساله بهينه سازي خطي با ساختار استاندارد تبديل کرد. در اين مقاله ابتدا راستاي خروج مسير حالت سيستم از حوزه جذب نقطه تعادل مورد نظر به عنوان جهت بحراني در نظر گرفته مي شود و سپس پارامترهاي کنترلي سيستم به گونه اي تعيين مي شوند که ناحيه جذب در اين راستا بيشترين گستردگي را داشته باشد. در بخش شبيه سازي روش ارايه شده جهت افزايش زمان بحراني يک سيستم قدرت چهار ماشينه-پنج خط اعمال شده است.