مقاله افزايش زيست‏ فعالي هيدروكسي آپاتيت از طريق جانشيني سيليسيم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علوم پزشكي مدرس، آسيب شناسي زيستي (علوم پزشكي مدرس) از صفحه ۱۱ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: افزايش زيست‏ فعالي هيدروكسي آپاتيت از طريق جانشيني سيليسيم
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيدروترمال
مقاله هيدروکسي آپاتيت
مقاله جانشيني
مقاله سيليسيم
مقاله زيست فعالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امينيان عاليه
جناب آقای / سرکار خانم: صولتي هشجين مهران
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي كوچكسرايي علي
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: فرزادي ارغوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: سيليسيم يک عنصر موثر در فرآيند بلوري شدن استخوان است، بنابراين هيدروکسي آپاتيت با جانشيني سيليسيم مي تواند يک بيوسراميک مناسب به عنوان ماده جايگزين استخوان باشد.
مواد و روش ها: هيدروکسي آپاتيت استوکيومتري (HA) و هيدروکسي آپاتيت با جانشيني سيليسيم (Si-HA) محتوي مقادير متفاوتي از سيليسيم جانشين شده با موفقيت به روش هيدروترمال با استفاده از مواد اوليه Ca(NO3)2،(NH4)3 PO4  يا )۲HPO4 (NH4 تترا اتوکسي سيلان  [Si (OCH2CH3) 4]سنتز شد.
نتايج: بخش هاي بلوري، ترکيب شيميايي، ريزساختار و ريخت شناسي نمونه هاي سنتزشده، با استفاده از روش هاي پراش پرتو ايکس (XRD)، انتقال فوريه فروسرخ (FTIR)، پلاسماي جفت شده القايي (ICP-AES) و ميکروسکوپ الکتروني روبشي (SEM) بررسي شد. نتايج، جانشيني سيليسيم در ساختار آپاتيت را تاييد کرد و نشان داد که براي حفظ تعادل بار در اثر جانشيني گروه سيليکات (SiO44-) به جاي گروه فسفات (PO43-)، بخشي از گروه هيدروکسيل(OH)  موجود در ساختار حذف شده و ثوابت شبکه آن نيز در مقايسه با آپاتيت استوکيومتري تغيير مي کند.
نتيجه گيري: جانشيني سيليسيم در ساختار آپاتيت، رشد ذرات هيدروکسي آپاتيت با جانشيني سيليسيم را محدود و باعث کاهش بلورينگي آن نيز مي شود، بنابراين انحلال پذيري هيدروکسي آپاتيت با جانشين يسيليسيم افزايش يافته و در نتيجه هيدروکسي آپاتيت با جانشيني سيليسيم رفتار زيست فعالي بهتري نسبت به هيدروکسي آپاتيت استوک يومتري دارد. بر اساس بررسي هاي زيستي، انکوباسيون نمونه ها در مايع شبيه سازي شده بدن و آزمون MTT (آزمون دي متيل تيازول)، هيدروکسي آپاتيت با جانشيني سيليسيم رفتار زيست فعالي بهتري در مقايسه با هيدروکسي آپاتيت خالص دارد.