سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی دهقانیان – عضو دفتر طراحی شناورهای هیدروآئرواستاتیک
کامبیز عالم پور – عضو هیات پژوهشی موسسه آموزشی و تحقیقاتی
محمد حسن کدیور – استاد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

بخشی از نظام طراحی شناورهای دریایی در زمان طراحی مفهومی( Conceptual design) براساس مطالعات آماری و بررسی روابط تجربی بدست امده از طرحهای پیشین اختصاص یافته است .در این مرحله با انجام مطالعات آماری و استخراج معادلات تجربی از پارامترهای وابسته نظیر وزن , توان وسرعت به بررسی پارامترهای اولیه پیشنهادی پرداخته میشود .در این مقاله با استفاده از شبکه عصبی مصنوع (Artificial Neural Network) به صورت چند پارامتری داده های موجود از طرحهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به ارزیابی ارتباط داده های ورودی و خروجی در شبکه عصبی پرداخته شده است و در نهایت مدل قابل قبولی در زمینه ارائه گردیده است .از نتایج بدست آمده میتوان در زمینه توسعه دانش
طراحی و اثر بخشی فرایند طراحی و درک ارتباط چندگانه پارامترهای ورودی و خروجی استفاده نمود .این نتایج در زمینه شاخص های طراحی این گونه شناورها حائز اهمیت بوده و میتوان در زمینه طراحی هاورکرافتهای جدید از آنها استفاده نمود.