سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فریدون خسروی – اعضاء هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه امام حسین و مشاورین ژئوتک
نصرالله امینی – اعضاء هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه امام حسین و مشاورین ژئوتک

چکیده:

در این مقاله برای حداقل نمودن جابجائی ذرات خاک زیر سازه تحت اثر نیروی زلزله به چگونگی افزایش استهلاک خاک می پردازیم. اصولاً امواج زلزله در هنگام عبور از لایه های مختلف خاک و زمین در حال منکسرو شکست موج و در حال توزیع و کاهش انرژی هستند. لذا با ارائه طرح پیشنهادی، از خصوصیات تخلخل و الاستیک اجسام مانندمصالح متخلخل مقاوم و ژئوممبرین ها استفاده شده و برای ایجاد هرچه بیشتر نمودن انکسار و جذب موج بکارگرفته شده است. از آنجایکه ضخامت لایه های تقویت کننده مانندpvc و انواع ژئوسینتتیک ها بسیار نازک می باشد می توان ضخامت آنها را تحت بار نرمال استاتیکی و لرزه ای با توجه به توان تنش کششی و برشی در الیاف از روابط پیشنهاد شده در این مقاله محاسبه و استفاده نمود.