سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرامرز شهبازی – مرکز تحقیقات نیرو

چکیده:

برای اینکه شبکه های قدرت بتوانند در مقابل حوادث احتمالی پایداری خود را حفظ کنند و بهره برداری از آنها دچار اشکال نگردد، لازم است اپراتورهای سیستم قدرت قبل از وقوع حوادث چاره ای درباره آنها اندیشیده باشند . چرا که در هنگام وقوع حوادث مهم، عملکرد اتوماتیک سیستمهای حفاظتی به قدری سریع است که اپراتورها قادر به هیچ عمل پیشگیرانه ای در آن زمان کوتاه نخواهند بود.
در این مقاله روشی جهت حذف اثر حوادثی که باعث اضافه بار شاخه های شبکه می شوند ارائه گردیده است . مقاله در ابتدا اشاره ای دارد به بررسی حوادث احتمالی و سپس دو نمونه از عملیات اصلاحی جهت حذف اضافه بار شاخه ها معرفی گردیده و روش مبتنی بر برنامه ریزی خطی به خاطر مزایای خاص آن انتخاب شده است . در انتها نتایج حاصل از بررسی یک حادثه نمونه از شبکه ۴۰۰۲۳۰ کیلوولتی ایران آورده شده است .